facebooktwitteryoutube

ΚΑΣΤΟΡΙ- ΜΥΣΤΡΑΣ-ΓΙΟΡΤΗ ΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ      ΟΜΙΛΟΣ (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο) ΑΤΤΙΚΗΣ

 info@peripolo.gr    f/bπερι.πολ.ο αττικής website www.peripolo.gr                 

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΙΟΡΤΗΤΟΥΛΑΔΙΟΥ-ΚΑΣΤΟΡΙ-- ΜΥΣΤΡΑΣ -ΠΑΡΟΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα  της εξόρμησης άλλαξε. Η πεζοπορία της πρώτης ημέρας δεν θα γίνει λόγω επικινδυνότητας   και  το  πρόγραμμα διαμορφώνεται όπως περιγράφεται παρακάτω.

Αναχώρησηστις 7.00 π.μαπότοΔημαρχείομεκατεύθυνσητον Μυστρά. Εκεί η ορειβατική ομάδα θαπεζοπορήσειαπότονΜυστρά-Ταϋγέτη-Μονή Φανερωμένη-Ζαγούνα-  ΩΠ 6 Υ.Δ 800μ Η β ομάδα θα συνεχίσει με το πούλμαν για την Μονή Γόλα. Μετά την επίσκεψη της Μονής  θα πεζοπορήσει σε δασωμένο μονοπάτι  θα περάσει το πέτρινο γεφύρι και θα φθάσει στο χωριό  Κουμουστά Ω.Π 1.30 ΥΔ  20Ομ.Στην συνέχεια θα πεζοπορήσει σε δρόμο παράλληλα με το φαράγγι του Ανακώλου και πριν φθάσει στο χωριό Ξηροκάμπι θα επισκεφθεί το ελληνιστικό γεφύρι  Ω.Π 1.30 ΒΔ εύκολη.

 Στο χωριόΞηροκάμπι θα τους παραλάβει το πούλμαν και θα κατευθυνθούν προς  τον Αγ Ιωάννη  όπου θα παραλάβει τους ορειβάτες . Όλοι μαζί θα πάμε στην Σπάρτη αφού τακτοποιηθούμε στα δωμάτια θα αναχωρήσουμε για το Καστόρι  ΤοΚαστόριείναιένακαταπράσινοορεινόχωριότουνομούΛακονίαςσευψόμετρο 500 μέτρων, πουεκτείνεταιστηνανατολικήπλευράτουΒόρειουΤαϋγέτουαφού περιηγηθούμετοχωριόθαπαρακολουθήσουμετηνγιορτήΛαδιού  .ΣτιςπηγέςτουΑγίουΜάμαπουβρίσκονταιστηνείσοδοτουΚαστορείουμεαιωνόβιαπλατάνια ,τηνπηγήτηςΒάγιαςκαιτοπράσινομονοπατάκιπουοδηγείστονπαλιόνερόμυλοκαιτηνεροτριβήκάθεχρόνοδιοργανώνεταιαπότονσύλλογοΦιλωνΤαυγετου–ΗΛουσίναμετηνχορηγίατουΔήμουΣπάρτης.

Ηεκδήλωση-θεσμόςξεκινάμετά τομεσημέρικαιπεριλαμβάνειδειγματισμόελαιολάδου, έκθεσηφωτογραφίαςσχετικάμετησυγκομιδήτουελαιοκάρπουκαιτηνπαρασκευήελαιολάδου, ενώοισυμμετέχοντεςέχουντηνευκαιρίανααπολαύσουντηνμπουκουβάλα (λάδιφρέσκοσεψωμίξεροψημένοστακάρβουνα), μεφασολάδα, κρασί, μουσικήκαιχορόΤοβράδυθαεπιστρέψουμε στηνΣπάρτηόπουθαδιανυκτερεύσουμεστοξενοδοχείοΛακονία.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μετάτοπρωινόόλοι μαζί θαμεταβούμε στονΜυστράγιαξενάγηση. ΗΚαστροπολιτείατουΜυστράχαρακτηρίζεταιαπόεντυπωσιακάκαλοδιατηρημένεςβυζαντινέςεκκλησίεςστηνπλειοψηφίατους, αλλάκαιπαλάτια, σπίτια, γεφυράκιακαικάστρο, ταοποίααφηγούνταιτηνιστορίαμιαςπολιτείαςπουγνώρισεσπουδαίαακμήωςπρωτεύουσατουβυζαντινούδεσποτάτουτουΜορέως, πλούτισεαπότοεμπόριομεΑνατολήκαιΔύσηκαιέστεψεβασιλιάτοντελευταίοαυτοκράτορα, ΚωνσταντίνοΠαλαιολόγο. Τρειςφορέςκατακτήθηκε, απόΤούρκους, ΕνετούςκαιξανάΤούρκους, απότο 1460 μέχρινααποτελέσειένααπόταπρώταμέρητηςΕλλάδαςπουαπελευθερώθηκαντο 1821.

ΘαεπισκεφθούμεστονότιοτμήματηςτηνΜητρόπολη, όπουστέφθηκεαυτοκράτοραςστις 12 Μαρτίου 1449 οΚωνσταντίνοςΠαλαιολόγος, τονναότηςΟδηγήτριας, οιτοιχογραφίεςτουοποίουχρονολογούνταιαπότο 1312, τομοναστήριτηςΠαντάνασσαςηδιακόσμησητουοποίουεμπνέεταιαπότηνγοτθικήτέχνη, καιτηνΠερίβλεπτο, μετιςεντυπωσιακέςτοιχογραφίες .ΑκριβώςδίπλαστηΜητρόπολη, θαεπισκεφθούμεΜουσείοτουΜυστρά, τοοποίοθαμαςεντυπωσιάσει . Θασυνεχίσουμετηνξενάγησήμαςστονυπόλοιποαρχαιολογικόχώρο, όπουπινακίδεςμαςαναλύουντηδιάταξητηςΚαστροπολιτείας, τηνκαθημερινότητα, τιςθρησκευτικέςλειτουργίες, τιςμάχες, τοεμπόριοκαιτουςστενούςδεσμούςμετηνΚωνσταντινούπολη.  Τέλοςθαεπισκεφθούμεστοεπάνωτμήματουλόφουτηνκτισμένητο 1249 φράγκικηΑκρόπολητουΚάστρουτονεντυπωσιακόναότηςΑγίαςΣοφίας, πουχρονολογείταιαπότον 11οαιώνα, αλλάκαιταπαλάτιατωνδεσποτών.

Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το φωτογραφικό Μουσείο που θα ανοίξει μόνο για μας και θα επιστρέψουμε στην Σπάρτη εκεί όσοι δεν θέλουν να πεζοπορήσουν έχουν ελεύθερο χρόνο στην πόλη για να επισκεφθούν τα μουσεία της Ελιάς και το Αρχαιολογικό  και να πιούν καφέ. Οι υπόλοιποι  θα πεζοπορήσουν από το χωριό Καλύβια Σοχάς σε πετρόκτιστο μονοπάτι μέχρι το χωριό Σοχάς και επιστροφή Ω.Π3  Στην συνέχεια και οι δύο ομάδες θα φάμε σε ταβέρνα στο Αγ . Ιωάννη και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα.

Αρχηγοί : Τσιρταβή Αθανασία 6936732069- Γιώργος Παπαγεωργίου     6932215512

Δηλώσεις συμμετοχής 2105224924- 6957818001

Κόστοςεκδρομής :    65  ευρώ τα μέλη,  75 τα μη μέλη

 

 

kastori.jpg

 

 kastori-lakonias-mylos-nero-milos3_1.jpg

 boukouvala16.jpg

 

 

 402727-mystras600_129231_524494.jpgmonopati.jpg.jpg

 

 

Προκαταβολή 25  ευρώ στο λογαριασμό του συλλόγου  στην τράπεζα Πειραιώς  αριθ.  5066-070982-560   IBAN GR 40 0172 0660 0050 6607 0982-560  μέχρι τις  28-11-2019

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Διαμονή στο ξενοδοχείο

Μετακινήσεις με το πούλμαν

Δεν περιλαμβάνονται:

Οι είσοδοι σε μουσεία

 Η ξενάγηση


Tags: