Το έργο μας

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο) ιδρύθηκε ως σύλλογος τον Απρίλιο του 2013.

Σκοποί του συλλόγου είναι:

  • Η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς την φύση. Ιδιαίτερα εστιάζεται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής και ιδίως των ορεινών όγκων και θαλασσών της αλλά και του οικιστικά αξιόλογου περιβάλλοντος της με αιχμή το περιβάλλον του Δήμου Ηλιούπολης που βρίσκεται και η έδρα του καθώς και τις περιοχές των όμορων δήμων του.
  • Η διάδοση της πεζοπορίας, της εύκολης [μη αθλητικής] ορειβασίας και γενικότερα της ήπιας άθλησης
  • Η υποστήριξη του αειφόρου τουρισμού.
  • Η πολιτιστική και πνευματική εξύψωση των μελών και των φίλων του.
  • Η ανάπτυξη σχέσεων με φορείς που υιοθετούν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για την επίτευξη των σκοπών του:

  • Οργανώνει και συμμετέχει σε δεντροφυτεύεις, φύλαξη δασών,καθαρισμό παραλιών .
  • Οργανώνει εκδρομές, εξορμήσεις, εναλλακτικές διακοπές για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μελών και των φίλων του.
  • Οργανώνει πολιτιστικές ομάδες με σκοπό την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  • Συμμετέχει στους κοινωνικούς αγώνες για την προστασία των φυσικών πόρων, των πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων και των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.