ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΟ δικτυακός τόπος www.περιπολο.gr λειτουργεί υπό την διαχείριση του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Αττικής (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο) που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας, εδρεύει στον Ηλιούπολη (Τοσίτσα 32).

Με την επίσκεψή σας στο Δικτυακό τόπο του ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο., αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους:

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. ή/και τρίτων. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο Δικτυακό τόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική (μη εμπορική) χρήση. Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του δικτυακού τόπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. ή/και τρίτων ανάλογα με την περίπτωση.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Δικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία του ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. ή/και τρίτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από του ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. ή/και τρίτων ανάλογα με την περίπτωση.

Ακρίβεια Πληροφοριών

Οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των μελλών – φίλων του ομίλου ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. για τις δραστηριότητες του. Το ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στον Δικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες.

Υπερσύνδεσμοι

Ο Δικτυακός τόπος ενδεχομένως να περιέχει υπερσυνδέσεις προς άλλους Δικτυακούς τόπους οι οποίοι είναι τελείως ανεξάρτητοι. Το ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη γνησιότητα του περιεχομένου που περιέχονται σε οποιοδήποτε ανεξάρτητο Δικτυακό τόπο.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε μέσω του Δικτυακού τόπου θα χρησιμοποιηθούν από το ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Το ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύσει τα διαχειριζόμενα στοιχεία έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, καταστροφής, και πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται στον Δικτυακό τόπο και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ότι κρίνεται σκόπιμο.

Συλλογή μη προσωπικών δεδομένων

Κατά την πλοήγησή σας στον Δικτυακό τόπο, ενδέχεται να συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές.

Πληροφορίες που ενδεχομένως εισάγονται αυτόματα στον υπολογιστή σας.

Το ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στην πληροφορία και να δημιουργήσει μία καλύτερη Διαδικτυακή εμπειρία για εσάς ενδεχομένως να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγηση με τη μορφή ”cookies”. Για να περιορίσετε ή να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές επιλογές που παρέχουν οι περισσότεροι Internet Browsers. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του Internet Browser που χρησιμοποιείτε.

Περιορισμένη ευθύνη

Το ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του Δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορούν να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία.

Ο Δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με το Δικτυακό τόπο θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.